Menu Zamknij

Jakie dokumenty są niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę?

Kolejnym etapem przybliżającym Cię do zamieszkania w wymarzonym domu jest przygotowanie następujących dokumentów:

• akt własności nieruchomości,
• wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego,
• wyrys z mapy ewidencji gruntów,
• wypis z rejestru gruntów dla działki własnej i działek sąsiednich,
• mapa terenu do celów projektowych,
• charakterystyka budynku (obrys z planowanym usytuowaniem na działce),
• opis planowanych robót budowlanych,
• oświadczenie o zapewnieniu dostawy energii elektrycznej oraz dokument stwierdzający warunki,
• oświadczenie o zapewnieniu dostawy wody i ewentualnie odbiorze ścieków wraz z warunkami technicznymi,
• oświadczenie o zapewnieniu dostawy oraz warunki techniczne dostawy gazu,
• warunki przyłączenia budynku do sieci cieplnej,
• warunki doprowadzenia dróg oraz układ komunikacyjny,
• kopie uprawnień projektanta,
• cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *